Belépés Regisztráció
Samy & Mury Háziállat közössége
állatok események fórum érdekességek fotóverseny videóverseny Belépés Regisztráció

Angol Német Magyar

Generated in 28 msec, using 860 KB memory.

Samy & Mury Háziállat közössége állatok események fórum érdekességek fotóverseny videóverseny Belépés Regisztráció

Adatvédelmi irányelvek

Tartalomjegyzék

Ez a megállapodás angol nyelven íródott. Amennyiben a jelen megállapodás bármely lefordított változata ellentétes az angol nyelvű változattal, az angol nyelvű változat az irányadó.

A ThePetCommunity egy olyan weboldal, ahol a kisállatokkal kapcsolatos információkat, fényképeket és videókat oszthat meg más állattartókkal. Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra. Ez az Adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogyan gyűjtjük és használjuk az Ön személyes azonosító adatait. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az Adatvédelmi szabályzatot, és ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.

A személyes adatok feldolgozása mindig az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és a ThePetCommunity-re vonatkozó országspecifikus adatvédelmi szabályokkal összhangban történik.

Definíciók

A ThePetCommunity adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először is szeretnénk elmagyarázni a használt kifejezéseket.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban a következő kifejezéseket használjuk:

Az adatkezelő neve és címe

Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában:

ThePetCommunity
Birkenstr. 42 B
84404 Neumarkt-Sankt Veit
Németország
E-mail cím: info@thepetcommunity.com
Weboldal: https://www.thepetcommunity.com

A ThePetCommunity használatával Ön hozzájárul személyes adatainak az Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerinti gyűjtéséhez és felhasználásához. Időről időre frissíthetjük az Adatvédelmi szabályzatot, és a jelentős változásokról értesítést teszünk közzé az oldalon. Rendszeresen látogasson el erre az oldalra, hogy áttekintse az Adatvédelmi irányelvek ilyen jellegű változásait.

Jogi kérelmek

Ön megérti és elfogadja, hogy a ThePetCommunity hozzáférhet, megőrizheti és nyilvánosságra hozhatja személyes adatait és a fiókja tartalmát, ha erre törvény kötelezi, vagy ha jóhiszeműen úgy véli, hogy az ilyen hozzáférés, megőrzés vagy nyilvánosságra hozatal ésszerűen szükséges a jogi eljárásnak való megfeleléshez, mint például házkutatási parancs, idézés, törvény vagy bírósági végzés, vagy a ThePetCommunity, annak leányvállalatai vagy a nyilvánosság jogainak és tulajdonának védelme érdekében.

Személyes adatainak ellenőrzése

Ön teljes mértékben ellenőrzi az Ön által a ThePetCommunity-nek küldött információkat. Bármikor szerkeszthet bármilyen információt, vagy teljesen eltávolíthatja háziállatai és személyes fiókjait. A ThePetCommunity csak azt követeli meg, hogy a felhasználó adjon meg egy érvényes e-mailt, amíg van fiókja, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot.

A ThePetCommunity kérésre bármikor tájékoztatást ad minden érintettnek arról, hogy milyen személyes adatokat tárolnak az érintettről. Ezen túlmenően az adatkezelő az érintett kérésére vagy jelzésére helyesbíti vagy törli a személyes adatokat, amennyiben nincs jogszabályban előírt tárolási kötelezettség. E tekintetben az adatkezelő valamennyi alkalmazottja kapcsolattartóként az érintett rendelkezésére áll.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy fenntartjuk a jogot, hogy az Ön által megadott adatokat továbbítsuk a ThePetCommunity tulajdonjogának átruházása esetén, például egy másik vállalat általi felvásárlás vagy egy másik vállalattal való egyesülés esetén. Ilyen esetben a ThePetCommunity értesíti Önt, mielőtt az Önre vonatkozó információk átadásra kerülnek és más adatvédelmi irányelvek hatálya alá kerülnek.

Az adatfeldolgozás jogalapja

A GDPR 6 cikk (1) bek. a. pontja szolgál az adatfeldolgozási műveletek jogalapjául, melyekre egy adott feldolgozási célra jóváhagyást szerzünk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett részes fél, például amikor az áruértékesítéshez vagy bármely más szolgáltatás nyújtásához feldolgozási műveletek szükségesek, az adatkezelés a GDPR 6 cikk (1) bek. alapján történik. Ugyanez vonatkozik az olyan adatfeldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos vizsgálatok esetében. Amennyiben vállalatunkat jogi kötelezettség terheli, melynek következtében személyes adatok feldolgozására van szükség, mint pl. az adózási kötelezettségek teljesítéséhez, az adatfeldolgozás a GDPR 6 cikk (1) bek. c. pontja alapján történik.

Ritka esetekben szükség lehet a személyes adatok feldolgozására az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez lenne a helyzet pl. abban az esetben, ha egy látogató cégünknél megsérül és nevét, korát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információkat át kell átadni egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ebben az esetben az adatfeldolgozás a GDPR 6 cikk (1) bek. f. pontja alapján történik.

Végül, az adatfeldolgozás GDPR 6 cikk (1) bek. f. pontja alapján történhet. Ez a jogalapja az olyan adatfeldolgozásnak, amelyre a fent említett jogalapok egyike sem terjed ki, amennyiben az adatkezelés a társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekei védelme érdekében szükséges, kivéve, ha az ilyen érdekeket az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai felülbírálják, melyek a személyes adatok védelmét kívánják. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel azokat az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette. A jogalkotó úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR 47. preambulumbekezdés, 2. mondat ).

Az adatkezelő vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapul, jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket valamennyi alkalmazottunk és részvényesünk jólétének érdekében végezzük.

A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási idejének meghatározásához használt kritérium a vonatkozó törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatokat rutinszerűen töröljük, amennyiben azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy egy szerződés kezdeményezéséhez.

A személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, illetve ameddig ezt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók az adatkezelőre vonatkozó törvényekben vagy rendeletekben engedélyezik. Ha a tárolás célja nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat rutinszerűen zárolják vagy törlik a jogi követelményeknek megfelelően.

Az érintett jogai

Az általunk gyűjtött adatok

A ThePetCommunity honlapja egy sor általános adatot és információt gyűjt, amikor az érintett vagy automatizált rendszer meglátogatja a honlapot. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Gyűjthetők a használt böngésző típusai és verziói, a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, az a weboldal, amelyről a hozzáférési rendszer eléri a weboldalunkat (ún. referrerek), az internetes oldalra való belépés dátuma és időpontja, az internetprotokoll-cím (IP-cím), a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója, valamint bármely más hasonló adat és információ, amely az informatikai rendszereinket ért támadások esetén felhasználható.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során a ThePetCommunity nem von le következtetéseket az érintettről. Ezek az információk ahhoz szükségesek, hogy weboldalunk tartalmát megfelelően tudjuk szolgáltatni, optimalizálni tudjuk weboldalunk tartalmát, valamint hirdetését, biztosítani tudjuk informatikai rendszereink és weboldalunk technológiájának hosszú távú működőképességét, valamint hogy a bűnüldöző hatóságoknak a bűnüldözéshez szükséges információkat tudjunk szolgáltatni kibertámadás esetén. Ezért a ThePetCommunity statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat, azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, és biztosítsa az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A szervernaplófájlok anonim adatait az érintett által megadott összes személyes adattól elkülönítve tároljuk.

A honlapon történő regisztráció

Amikor regisztrál, hogy a ThePetCommunity tagjává váljon, rögzítjük az e-mail címét és opcionálisan a nevét, felhasználónevét, születésnapját, nemét és országát. Amikor regisztrálja háziállatát, összegyűjtjük az állatról megosztani kívánt adatokat: becenév, név, nem, fajta és életkor stb. Az Ön nevét és e-mail címét soha nem osztjuk meg, nem adjuk bérbe, nem cseréljük el és nem adjuk el. Az Önről és háziállatáról (háziállatairól) megadott összes információt a ThePetCommunity kizárólag az oldalon való megjelenítésre használja fel, és soha nem kerül megosztásra, bérbeadásra, elcserélésre, eladásra vagy más célzott módon történő cserére. A weboldal azonban bárki számára elérhető, aki rendelkezik internetkapcsolattal és webböngészővel, ami azt jelenti, hogy az Ön által közzétett tartalmat, fényképeket vagy videókat bármely más internetező lemásolhatja. Ez az internet természete, és bár senkit sem bátorítunk attól, hogy visszaéljen ezzel a lehetőséggel, ezt tudomásul kell venni.

A weboldalon történő regisztráció során az internetszolgáltató (ISP) által kiadott és az érintett által használt IP-cím, a regisztráció dátuma és időpontja is tárolásra kerül. Ezen adatok tárolására azért kerül sor, mert csak így lehet megakadályozni a szolgáltatásainkkal való visszaélést, és szükség esetén lehetővé tenni az elkövetett bűncselekmények kivizsgálását. Ezen adatok tárolása az adatkezelő biztonsága érdekében szükséges. Ezeket az adatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha az adatok átadására törvényi kötelezettség vonatkozik, vagy ha az átadás a büntetőeljárás célját szolgálja.

Annak érdekében, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk, valamint a webhely hibáit felderítsük és kijavítsuk, összesített adatokat gyűjtünk a webhely használatáról (például arról, hogy melyik oldalt nézik meg a leggyakrabban), és adatokat gyűjtünk az Ön számítógépéről, például a böngésző típusáról, a böngésző nyelvéről és az IP-címéről. Ezeket az információkat sem osztjuk meg soha senkivel. Az Ön személyes adatait biztonságos hálózatok mögött tároljuk, és csak korlátozott számú személy férhet hozzá, akik különleges hozzáférési jogokkal rendelkeznek az ilyen rendszerekhez, és kötelesek az információkat bizalmasan kezelni. Számos biztonsági intézkedést hajtunk végre, amikor egy felhasználó beírja, elküldi vagy hozzáfér az adataihoz, hogy megőrizzük az Ön személyes adatainak biztonságát.

A tárolt információk részletei

Honlap látogatói

Adat típusa Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
IP cím - anonimizált weboldalunk biztonságos működése az adatkezelő jogos érdeke
Nélkülözhetetlen sütik weboldalunk biztonságos működése, felhasználói beállítások a nyelvválasztáshoz az adatkezelő jogos érdeke
Statiszikai sütik weboldalunk fejleszése és javítása az érintett hozzájárulása

Regisztrált tagok

Adat típusa Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
IP cím weboldalunk biztonságos működése az adatkezelő jogos érdeke
felhasználói adatok (kötelező), e-mail cím, szociális belépési azonosító (facebook vagy google azonosítü szám) felhasználói regisztráció és bejelentkezés, e-mail kommunikáció és értesítések az érintett hozzájárulása
felhasználói adatok (választható), háziállat adatai weboldalunk alapvető működése, közösségépítés az érintett hozzájárulása
felhasználó által létrehozott tartalom (nevek, leírások, hozzászólások, feltöltött fotók és videók) weboldalunk alapvető működése, közösségépítés az érintett hozzájárulása

Játékok

Olajfestmény

Ezzel a funkcióval feltölthet egy fényképet háziállatáról, amiből automatikusan egy olajfestmény-szerű képet generálunk. A funkció használatával hozzájárulását adja a feltöltött kép tárolásához és felhasználásához. A képek 3 hónap elteltével automatikusan megsemmisülnek.

Macska Kvíz

Ezzel a funkcióval kvízjátékot játszhat macskákkal kapcsolatos érdekességekről, nem tárolunk személyes adatokat.

Hogyan használjuk fel az Ön adatait?

Az Ön e-mail címét semmilyen módon nem osztjuk meg senkivel. A megadott e-mail címet arra használjuk, hogy értesítsük az eseményekről, de ezt az e-mailt egyetlen tag sem látja. Ha úgy döntött, hogy megadja nevét, nemét, korát vagy országát, akkor ezek az információk megjelennek az oldalon.

Olyan harmadik felekkel is dolgozunk együtt, akik szolgáltatásokat nyújtanak, beleértve, de nem kizárólagosan a weboldal hostingját, az e-kereskedelemhez való csatlakozást, az adatelemzést, az e-mail küldést és egyéb adminisztratív jellegű szolgáltatásokat. Személyazonosításra alkalmas információkat megosztjuk az ilyen harmadik felekkel ezen szolgáltatások nyújtása céljából. E harmadik felek némelyike hozzáférhet az Ön által megadott információk egy részéhez vagy egészéhez, és a szolgáltatásaik nyújtása során sütiket vagy más nyomon követési technológiákat használhatnak. Amennyiben az Ön személyazonosításra alkalmas adatait átadjuk az ilyen harmadik feleknek, igyekszünk korlátozni, hogy ezeket az információkat saját marketingcélokra használhassák fel; azonban nem vállalhatunk felelősséget az ilyen harmadik felek adatvédelmi irányelveiért vagy gyakorlatáért.

A háziállat(ok)ról megadott életrajzi információk azonnal elérhetőek az oldal összes többi felhasználója számára. A ThePetCommunity nem tart igényt az Ön által az oldalra feltöltött képek, videók vagy szöveges információk jogaira. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a ThePetCommunity egy nyilvános oldal, így az Ön által megadott összes fénykép és információ mindenki számára elérhető, aki rendelkezik internet-hozzáféréssel. Az internet természetéből adódóan a ThePetCommunity nem tud védelmet biztosítani a háziállatokkal kapcsolatos információk, fényképek és videók számára, ezért soha ne tegyen fel olyan fényképet, videót vagy információt, amelyhez most vagy valaha nem szeretné, hogy más is hozzáférjen.

Sütik

A ThePetCommunity internetes oldalai sütiket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyek az internetes böngésző segítségével tárolódnak a számítógépes rendszerben.

A sütik használatával a ThePetCommunity olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal felhasználóinak, amelyek a sütik beállítása nélkül nem lennének lehetségesek.

A sütik segítségével a weboldalunkon található információk a felhasználóra szabottan optimalizálhatók. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek a felismerésnek a célja, hogy megkönnyítsük a felhasználók számára weboldalunk használatát. A sütiket használó weboldal felhasználójának például nem kell minden egyes alkalommal, amikor a weboldalra lép, belépési adatokat megadnia, mert ezt a weboldal átveszi, és a süti így a felhasználó számítógépes rendszerén tárolódik.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a sütik tárolását a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a sütik tárolását. Továbbá a már tárolását sütik bármikor törölhetők az internetböngésző vagy más szoftverek segítségével. Ez minden népszerű internetböngészőben lehetséges. Ha az érintett kikapcsolja a sütik tárolását, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes mértékben használható.

Alapvető sütik

Az alapvető sütik nem tárolnak személyes adatokat, ezeket a sütiket a mi weboldalunkon (domain és szerver) tároljuk.

Statisztikai sütik

Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, harmadik felek szolgáltatásainak segítségével javítjuk a weboldalt.

Saját szolgáltatások

A ThePetCommunity saját kezelésű szolgáltatásokat is használ az adatok feldolgozásához - ezek az adatok soha nem hagyják el a szervereinket, és harmadik felek nem férnek hozzá.

Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások

A ThePetCommunity harmadik fél szolgáltatásait is használja az adatok feldolgozásához.

Online jelenlét a közösségi hálózatokban

A ThePetCommunity online jelenlétet tart fenn a közösségi hálózatokban, hogy ott az ügyfelekkel és az érdeklődőkkel kommunikáljon, és hogy tájékoztatást nyújtson. A felhasználók adatait a közösségi hálózatok általában piackutatási és reklámcélokból dolgozzák fel. Ennek során statisztikákat kaphatunk pl. a Facebooktól a rajongói oldalunk használatáról. A közösségi hálózatok által saját felelősségükre végzett adatfeldolgozás jogalapját az adott közösségi hálózat adatvédelmi szabályzatában találod.

Samy & Mury Facebook oldala
További információ: Információk a Page Insights-ról, Információk a Page Insightsban feldolgozott adatokról, Adatvédelmi irányelvek

A ThePetCommunity tartalmazhat más weboldalakra mutató linkeket. Ezek az egyéb oldalak saját irányelveket alkalmaznak a sütikre és a személyes adatok gyűjtésére és felhasználására vonatkozóan.

Biztonság

Az Ön adatainak védelme érdekében az iparági szabványoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, hogy azok ne kerüljenek illetéktelenek kezébe. Ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket és technikákat alkalmazunk, forduljon hozzánk bizalommal.

Kapcsolatfelvétel

Bármikor kapcsolatba léphet velünk a info@thepetcommunity.com e-mail címen.

Leiratkozás

Bármikor könnyedén leiratkozhat a küldött e-mailekről. Minden e-mailben, amelyet Ön a weboldaltól kap, az e-mail láblécében található egy "leiratkozás" link. Ha rákattint erre a linkre, azonnal leiratkozik az adott típusú ThePetCommunity e-mail levelezésről. Ezen kívül a tagok bármikor módosíthatják e-mail preferenciáikat, beleértve a leiratkozást is, ha a következő menüpontra mennek: Beállítások.

Utoljára szerkesztve: 2022. augusztus 26.

Jelentés És Letiltás

Ha valaki közvetlen veszélyben van, hívjad a helyi mentőszolgálatot. Ne várj! Mi csak néhány óra vagy nap alatt tudjuk áttekinteni a beküldött jelentéseket!